جدول باکس آفیس هفتگی آمریکا به صورت لحظه ای

# عنوان امتیاز IMDB تعداد آرا فروش آخر هفته فروش کلی
1 The Tax Collector 4.7 1891 رای 0.3 میلیون دلار 0.3 میلیون دلار
2 "Eigo de shabera-night" Episode dated 20 October 2006 0 0 رای 0.1 میلیون دلار 1.2 میلیون دلار
3 Train to Busan 2 6.0 1653 رای 0.1 میلیون دلار 0.1 میلیون دلار
4 The Big Ugly 4.2 410 رای 0.1 میلیون دلار 0.4 میلیون دلار
5 Made in Italy 5.5 498 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
6 The Burnt Orange Heresy 5.8 484 رای 0.0 میلیون دلار 0.1 میلیون دلار
7 Juvenile Delinquents: New World Order 8.4 11 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
8 The Grizzlies 7.5 878 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
9 What We Found 4.6 168 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
10 Killer Raccoons 2: Dark Christmas in the Dark 4.1 42 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار